Darmowa dostawa od 150,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Polityka Prywatności

Informacje ogólne
Dokument ten określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym (dalej jako "Sklep Internetowy"). Administratorem Sklepu internetowego jest Paweł Chybicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLC Paweł Chybicki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem Zagrodnicza 29A, 61-654 Poznań NIP: 775 261 22 12 REGON: 101359875.
Dane osobowe zbierane przez administratora sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych dotyczących klientów sklepu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
PLC Paweł Chybicki
Zagrodnicza 29A,
61-654 Poznań,
Umożliwiamy klientom kontakt w sprawie ich danych osobowych za pośrednictwem:
telefonu +48 539 356 757
adresu mailowego: bezpieczenstwo@giftworld.com.pl
poczty tradycyjnej – na adres biura, tj. Zagrodnicza 29A, 61-654 Poznań

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło. Jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko oraz podstawowe dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki, prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia. Jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko, a Dane są przetwarzane jedynie w celach realizacji zamówienia lub w celach marketingowych, o ile zgoda na takie wykorzystanie została wcześniej udzielona.
Jeżeli otrzymujemy dane w celu innym niż złożenie zamówienia, czyli takich w których nie wymagane jest założenie konta i podanie danych osobowych, na przykład usług przeglądania stron sklepu internetowego, korzystania z wyszukiwarki towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP.
W celu wykonania umowy sprzedaży Towarów, przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło. 
Ponadto przetwarzamy dane otrzymane za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro.pl w celu realizacji złożonego zamówienia. Są to: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nick.
W celu prowadzenia statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego.
W celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków.
W celach marketingowych przetwarzamy dane naszych klientów i partnerów, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia z naszymi komunikatami marketingowymi poza sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego.
W celu organizacji konkursów za pośrednictwem serwisu FaceBook.com oraz powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie.
W przypadku automatycznej analizy danych oraz podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), ale nie będzie to wywoływać wobec Klienta żadnych skutków prawnych lub istotnie wpływać na sytuację Klienta. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych Klienta poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie w szczególności analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
- kontaktowe;
- dotyczące aktywności w Sklepie internetowym;
- dotyczące złożonych zamówień w Sklepie internetowym;
- dotyczące reklamacji;
- dane dotyczące usług marketingowych.

Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez administratora danych osobowych.

Czas przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych przez sklep. Dane osobowe mogą zostać usunięte w sytuacji:
- prośby o usunięcie lub wycofanie udzielonej zgody przez klienta
- brak podjęcia działań ze strony klienta przez okres 10 lat
- przesłania informacji o nieaktualności lub niedokładności danych.
Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez sklep internetowy. Dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.
Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.
Twoje dane osobowe dotyczące preferencji wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości ich wykorzystania, o ile została na to wcześniej wyrażona i niecofnięta zgoda.

Odbiorcy danych osobowych
Jeśli odpowiednie i uprawnione organy zwrócą się do nas o przekazanie danych osobowych, np. Organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, dane takie zostaną przekazane bez poinformowania Klienta o takiej sytuacji. W przypadku sytuacji spornych sprawy mogą zostać zgłoszone i rozstrzygnięte poprzez Europejską Platformę Rozwiązywania Sporów online (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL)

Ponadto przekazujemy jedynie niezbędne dane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu sklepu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania. Wykaz podmiotów, którym dane są powierzane:
a) PayU S.A z siedzibą w Poznaniu 60-166, ul. Grunwaldzka 182 - w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówiony Towar.
b) Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Sp. z o.o. ul. Franciszka Klimczaka 5 lok 95, 02-797 Warszawa - celu realizacji dostawy towarów
c) „UPS Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa - celu realizacji dostawy towarów
d) InPost S.A. ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków. - w celu realizacji dostawy towarów
e) IAI S.A al. Piastów 30, 71-064 Szczecin - jako operator oprogramowania IdoSell Shop oraz systemów rekomendacyjnych IAI RS

Dostęp do danych
Administrator danych zapewnia użytkownikom Sklepu, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta w Sklepie lub zawiadomić obsługę Sklepu o chęci dokonania takiej zmiany. Obsługa sklepu wykona ją na wniosek użytkownika bezpłatnie i w możliwie szybkim czasie od zgłoszenia.

Możliwość usunięcia danych oraz „bycia zapomnianym”
Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator danych może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez YesSport.pl roszczeń od danego Klienta.
W przypadku zapisania do newslettera subskrybent (osoba zapisana) ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej newsletterów, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta w Sklepie.
Dane Klienta będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie przepisów RODO, jako osoba której dane są przetwarzane, masz prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych;
- żądania sprostowania swoich danych osobowych;
- żądania usunięcia swoich danych osobowych;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
- żądania przenoszenia danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe
Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt z obsługą sklepu za pośrednictwem specjalnie utworzonego na ten cel adresu mailowego bezpieczenstwo@giftworld.com.pl.
W każdej chwili możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Klienta zgody przed jej cofnięciem.
Jako klient masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zabezpieczenia
Administrator danych osobowych stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie dane zgodnie z przepisami prawa i zasadami dobrego współżycia społecznego.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
W przypadku, gdy użytkownik posiadający konto w sklepie utracił w jakikolwiek sposób login lub hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w sklepie lub przypomnienie loginu i hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.
Administrator stosuje oprogramowanie w modelu Saas - IdoSell Shop dostarczane przez firmę IAI S.A., które spełnia najwyższe standardy zabezpieczeń. Dostawca w/w usług gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz odpowiada za wszelkie powierzone dane.

Zmiany Polityki Prywatności
1. PLC Paweł Chybicki zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian pojawi się poniżej nowa data.
2. Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018.
3. Jakiekolwiek pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres bezpieczenstwo@giftworld.com.pl

Mechanizm Cookies, Adres IP
1. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator www.GiftWorld.com.pl - firma PLC Paweł Chybicki z siedzibą w Poznaniu 61-654, ul. Zagrodnicza 29A.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
ą) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
-  "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

- "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
- "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
- "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

Zaufane Opinie IdoSell
4.75 / 5.00 187 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-04-22
ok
2022-11-27
Szybko
pixel